ALZON 46

 Nitrifikasyon inhibütörlü DCT/TZ

(dicyandiamide ve 1H-1,2,4-triazole) ile güçlendirilmiş üre 46
%100 suda çözülebilir formülasyon
 
 
Form: Çözünür granül
Renk: Açık mavi
Yogunluk: 800 kg/m3
Nitrifikasyon inhibitörü içeriği: min.% 1 (%2.15 azota bağlı)
Ortalama partikül büyüklüğü: 3.5 mm.
Ambalaj: 25 kg. PE torba
 
NEDEN ALZON 46 ?
 
  • Toprağa amonyum halinde verilen azot bir süre sonra topraktaki mikroorganizmalar vasıtasıyla nitrat haline dönüşür. Nitrat toprakta oldukça hareketli bir elementtir ve sürekli yer değiştirerek veya yağmur sularıyla yıkanarak bitkilerin kullanabileceği seviyelerden yok olur.
  • Azotun farklı ve doğru olmayan formlarda toprağa verilmesiyle 15-60 kg/ ha oranlarında kayıplar meydana gelmektedir. ALZON 46 ile azot kayıpları önlenir.
  • Bitkinin Nitrat azotu ile tek yönlü beslenmesine alternatif olarak amonyum azotu ile dengeli beslenmesi sağlanarak bitkinin aşırı protein harcayarak enerji kaybı yasaması engellenir.
  • Bitkinin verilen azottan maksimum seviyede faydalanması sağlanarak verim ve kalite arttırılmış olur.
  • Amonyumla birlikte kullanılan azot stabilizatörleri ile amonyumun nitrata dönüşümü engellenerek amonyumun toprakta stabil olarak kalması sağlanır. Böylece bitki köklerinde amonyuma ulaşabilmek için gelişme sağlanır ve amonyum bitki tarafından alınabilir.
  • Toprakta stabil olarak kalabilen formdaki azotlu gübrelerle bitkinin (kıs sonu, erken bahar) topraktaki su miktarı hala yüksekken azottan en yüksek miktarlarda faydalanması sağlanır.
  • Kök etrafında amonyumla beslenme sonucu asidik yapı güçlendirildiği için topraktaki P ve diğer mikro besin elementlerinin bitki tarafından alımı daha kolay sağlanarak bitkinin kök yapısı maksimum seviyede gelişir.
  • Yüksek uygulama oranlarıyla birlikte gübreleme sistemlerine bağlı olarak, uygulama sayısı 1-2 ye düşürülerek insan gücünden tasarruf sağlanır.
 
UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI
ALZON 46, geleneksel azotlu gübreler ile aynı dozda veya biraz daha azaltılarak kullanılabilir. Stabilize azot etkisi ile daha az parçalı dozlar ve daha esnek uygulama zamanları ile gübreleme programı yapılabilir. Böylece gübreleme zamanları azot kaybı riski olmaksızın ileriye alınabilir. Gübreleme planı mahsulden beklenen verim ve topraktaki azot miktarına göre ayarlanmalıdır. ALZON 46, her türlü sulama sistemi ile kullanılabilir. Granül boyutlarının optimum olması sayesinde mükemmel ve homojen bir dağılım sağlanır. % 46 oranındaki zengin ve alınabilir azot içeriği ile birim alandan yüksek bir performans sağlanır.