NUTRIZINC – 10Zn - LİGNOSULPHANATE

 Çinko bitki için gerekli enerji üretiminde, protein sentezinde ve gelişim aşamasında çeşitli enzimlerin üretimi için önemli bir elementtir. Çinko eksikliğinde bitkinin olgunlaşmasında gecikme yaşanır. Çinko bitkilerde taşınabilir bir element olmadığından eksikliği daha çok bitkinin genç aksamlarında hastalıklar oluşturur. Taşınabilirliğinin düşük olması nedeniyle bitkiye yeterli ve uygun miktarların verilmesi önemlidir. En belirgin problemler boğum aralarında kısalma ve yaprak boyutlarında küçülme ile görülür. Organik maddece fakir kumlu topraklarda çinko eksikliği sıklıkla görülür. Çinko eksikliği soğuk ve yağmurlu havalarda sıklıkla belirti verir. Topraktaki düşük mikrobiyal aktivite  çinko alımını zorlaştırarak kök gelişimini yavaşlatır. Yüksek Ph Lı,  topraklarda çinko alımı güçleşir. Toprakta fosfor ve demirin yüksek miktarlarda olması da çinko alımını güçleştirir. NITROZINC , özellikle çinko eksikliklerinin görüldüğü alanlarda yapraktan ve sulama suyu ile verilmek üzere tasarlanmış bir üründür. Her iki elementin alımında yaşanan ve bu elementlerin eksikliği nedeniyle meydana gelen problemlerin kontrol altında tutularak giderilmesi için mükemmel bir kaynaktır. Yapısında bulunan lignosulphanate ile bitki tarafından alımı kolaylaştırılarak bitkinin maksimum seviyede faydalanması sağlanır.