UNIFERT 7-7-7

 Bor ve Demir ile güçlendirilmiş (MgO), (SO3) içerikli kotrollü salınımlı taban gübresi

(Granül)