FOSFOKAL 3-9-18

 Bor ve Çinko ile güçlendirilmiş (SO3), (CaO) ve (MgO) içerikli kontrollü salınımlı taban gübresi

(Granül)