17–32 / 42 sonuç gösteriliyor

Nutrifert 30-10-10 +ME

30-10-10+ME

Yüksek oranda suda çözünebilen damlama sulama gübresidir. Çimlenme ve tohum oluşumunu teşvik eder, kök oluşumu ve gelişiminden, çiçeklenmeye, çiçek tutumundan, meyve kalitesine kadar tüm bitkilerinde gelişim süresince kullanılabilir.

  • Nutrifert serisi gübreler üstün kalite azot, fosfor, potasyum ve mikro element içeren damla sulama gübresidir.
  • Formülün içeriği sayesinde bitki kök bölgesinde istenilen optimum şartlar oluşur ve bitki alabileceği en etkin düzeyde besin maddesine hazırlanır. Böylece bitki besin maddeleri en yüksek düzeyde bitkiye taşınır.
  • Kalender Nutrifert ürünleri, Demir DTPA ve Bakır, Mangan, Çinko EDTA ile şelatlanmış mikro element paketlerine sahiptir. Mevcut mikro element seviyeleri yükseltilmiş ve geliştirilmiştir. Bu sayede bitki, alabileceği optimum düzeyde besin maddesini hızla bünyesine alabilir. Yüksek mikro element seviyelerine sahip farklı formülasyonlar, hem vejetatif gelişme döneminde, hem de meyve gelişim döneminde güvende kullanılabilir.
  • % 100 suda çözünür.
  • %100 Büyüme gücü veren en kaliteli damla sulama gübresi.
  • Genel amaçlı kullanımlar ve bitkiye özel formülasyonlar ile Kalender Nutrifert ürünleri bitki ihtiyacını en iyi şekilde karşılar. Bitki gelişiminin her aşamasına hitap eden formülasyonları sayesinde Kalender Nutrifert geniş ürün yelpazesi ile bitkisel üretimde en kaliteli sonucu verir.
  • Oluşan solüsyon damla sulama sistemlerini temiz tutar, tüplerde tıkanmaya neden olmaz. Böylece bitki, düzenli ve dengeli bir dağılımla besin maddelerini alır.
  • Damla sulama sistemlerinizin ömrü uzar, her zaman ve her ortamda yüksek performansla çalışmaya devam eder.

Nutrifert 7-7-40 +ME

7-7-40+ME

Yüksek oranda potasyum içeren bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin irileşmesini, dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini dolayısı ile tamamen kaliteli meyve oluşmasını hedef alan bir gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılabilir.

Nutrimag

Garanti Edilen İçerik  
Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO) %6
Kükürt trioksit (SO3) %12
pH 5.3
Yoğunluk 1.20
Ambalaj tipi 1L 5L 20L

Nutrizinc 10ZN – Lignosulphanate

SON TEKNOLOJİ ÇİNKO…”

Kalender NUTRIZINC piyasada kullanılmakta olan bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Fakat pratikte ortaya çıkacak olan bütün sonuçlar önceden tahmin edilemediği için, karıştırılacak ürünlerden küçük miktarda alıp deneme yapılması önerilir. Çinkonun bitki beslemedeki önemi: bitki bünyesinde protein, şeker ve karbonhidrat sentezinde rol oynar. Bitkilerde çiçeklenmeyi teşvik eder  ve  çiçek saplarını uzaltır. Hücre duvarlarının geçirgenliğini artırır. Organik maddece fakir, kumlu, yüksek PH lı topraklarda çinko eksikliği sıklıkla görülür. En belirgin problemler boğum aralarında kısalma ve yaprak boyutlarında küçülme ile görülür. NUTRIZINC özellikle çinko eksikliğinin görüldüğü alanlarda yapraktan ve sulama suyu ile verilmek üzere tasarlanmış bir üründür.

Perla Cal

Kalsiyum (Ca) eksikliği bitkinin gelişim sürecinde ve yetiştirme ortamında yeterince kalsiyumun bulunmamasından kaynaklanarak bitki için hayati sorunlar teşkil eden bir durumdur. Bitki bünyesinde kalsiyumun hareketliliği oldukça kısıtlı olduğu için meyvelerde eksiklik sıklıkla görülmektedir. Bunun nedenleri; kalsiyumunun bitki bünyesindeki taşınım problemleri, sulamada meydana gelen sıkıntılar veya potaslı ve azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanımı olarak sıralanabilir.Bu gibi durumlarda meydana gelen acı çürüklük, çiçek burnu çürüklüğü, kök ve meyve içi çürüklükleri gibi direkt verime etki eden olumsuz durumlar görülebilmektedir. Bu gibi olumsuz şartlarda uygun bir sulama programı ile birlikte Perla Cal Plus uygulanması ile bitkinin ihtiyaç duyduğu kalsiyumun optimum şartlarda alımı sağlanmış olur. İçeriğinde bulunan Bor, diğer alternatiflere göre kalsiyumun alımını en kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmiş olur.

Perla Combi

Perla Combi, bitki gelişim döneminde ihtiyaç duyulan mikrobesinlerin eksikliği esnasında meydana gelen arazların giderilmesi için dengeli bir şekilde kombine edilmiş toz bir formulasyondur. EDTA ile şelatlanmış mikro besin maddeleri ile bitkinin hızlı ve kolay bir şekilde besin elementlerini alması sağlanmış olur. Böylece bitkide görülen arazlar giderilerek yeşil aksam ve generatif gelişim optimum düzeyde sağlanarak yüksek kaliteli mahsül elde edilir.

Perla Cu

Perla Cu, bakır bazlı yaprak ve kök tarafından etkin alınabilme özelliği ile karakterize bir üründür. Kaliteli bir bakır kaynağı, bakır eksikliğinin giderilmesi ve düzeltilmesinde kullanılır. Alternaria, Monilia, Repilo, Botritis gibi dikkate değer mantari ve bakteriyel hastalıkların giderilmesinde kullanılır. Mantarların gelişim döneminde meydana gelen metabolik prosesi inaktive ederek mantar sporlarının çimlenmesini engeller ve algasit etki göstererek bitki gelişimi ve hastalık fatörlerini kontrol altına almış olur.

Perla Ferro

MEYVELER: Üzüm, Narenciye 250-300 gr/da, Kivi 250 gr/da Elma, Armut 300 gr/da
SEBZELER: Açık Tarla Sebzeler 250gr/da
ÇİÇEKLER: Gül, Karanfil, Gerbera, 250 gr/da
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ: Şeker Pancarı. Patates, Mısır vs. 2-2,5 Kg/da
* ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
* SADECE GEREKLi OLAN YERLERDE KULLANINIZ!

Perla Mn-Zn

Perla Mn-Zn, özellikle mangan ve çinko eksikliklerinin görüldüğü alanlarda yapraktan ve sulama suyu ile verilmek üzere tasarlanmış bir üründür. Her iki elementin alımında yaşanan ve bu elementlerin eksikliği nedeniyle meydana gelen problemlerin kontrol altında tutularak giderilmesi için mükemmel bir kaynaktır. Bitkinin gelişimi için temel besin elementlerinden olan mangan ve çinkonun eksiklikleri giderilerek bitkinin gelişimi optimum seviyelerde sağlanır. Manganın temel görevleri; bitkinin solunumunda katalizör olarak görev yapar. Azot metabolizmasında görev alır. Fotosentezi arttırır. Eksikliği görüldüğünde kısa boğum araları meydana gelir. Çiçek oluşumu azalarak köklerde kısalma ve ifrazalar oluşur.

Çinkonun temel görevleri; bitki gelişiminde önemli etkileri olan protein ve peptit sentezinde görev almasıdır. Sitoplazma yapısını korur, bitkinin soğuğa dayanımını arttırarak, sürgün gelişimini destekler, eksikliğinde yapraklarda rozetleşme, boğum aralarında uzama, tomurcuk sayısında azalma görülür.

Perla NP-ZN

Perla NP-Zn , yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür.Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca, köklenme,çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur. Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara (meyveler,tohumlar,kökler) taşınması kolaylaştırılır. Nişasta ve şeker oluşumu, tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararlanmaların azalmasına katkı verir. Fosfor, doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder. Bu sayede, bitkinin iklim değişimlerinden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur. İçeriğinde bulunan çinko ile bitkinin temel ihtiyaçları için gerekli olan enzimatik sentez teşvik edilerek verimde artış sağlanmış olur.

Perla Phos

Perla Phos, yüksek miktarda fosfor ve potasyum içeren bir üründür. Tüm ürün gruplarında ve her üretim döneminde kullanım için uygundur. Köklenme, Çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma esnasında fosfor ve potasyumun bitkide depo organlara (kökler,meyve, tohum) yüksek oranda ve hızlı bir şekilde taşınımını gerçekleştirir. Ayrıca bünyesinde bulunan phytoalexinler sayesinde bitkinin savunma mekanizmasını güçlendirerek, hastalıklara ve stres koşullarına dayanımını arttırır.

Perla Seefeed

Perla Seafeed, Ascophyllum Nodosum bitkisinin % 100 özü ile formüle edilmiştir. Sitokinin, giberellin, auxin gibi bitki enzimlerinin aktif kaynağıdır. Makro ve mikro elementlerinin katkısıyla stres altında bulunan bitkilerin gelişiminin aksamadan devamını sağlar. Ayrıca bitkinin sistematik olarak dayanıklılığını arttırarak pestisitlerin daha etkin olmasına olanak sağlar.

Perla Start

Perla Start , yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür. Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca, köklenme, çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur. Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara meyveler,tohumlar,kökler) taşınması kolaylaştırılır. Nişasta ve şeker oluşumu, tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararlanmaların azalmasına katkı sağlar. Fosfor, doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder. Bu sayede, bitkinin iklim değişimlerinden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur.

Phosfert

Garanti Edilen İçerik  
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) %24
Toplam Azot (N) %3
Üre Azotu (N) %3
pH 4.8
Yoğunluk 1.20
Ambalaj tipi 1L 5L 20L