Fosfokal 3-9-18

Bor ve Çinko ile güçlendirilmiş (SO3), (CaO) ve (MgO) içerikli kontrollü salınımlı taban gübresi(Granül)

Açıklama