12 sonuç gösteriliyor

Argenta Plus

ARGENTA PLUS, bitkinin yeşil aksamını gelişmek ve büyütmek için teşvik eden, özel olarak seçilmiş hayvansal aminoasitlerden oluşan olumsuz koşullarda optimum gelişme sağlayan organik bir gübredir. ARGENTA PLUS, ürün kalitesi ve toprak yapısına etki eden çift mekanizmaya sahip bir üründür. Argenta Plus, stres şartları altında bulunan bitkinin dayanım mekanizmasını arttırdığı gibi metabolik ve enzimatik aktiviteyi ve hücre bölünmesini teşvik edecek olan bir aminogram ile yüksek oranlarda serbest L-Aminoasitler içermektedir. Stres koşulları; hava şartları, hassas fenolojik gelişim süreci, ilaç zararlanmaları gibi çeşitli nedenlerden meydana gelebilir. Amino asitler ve polisakkaritler, ürünün yapısal formasyonunu (selüloz) ve enerji depolama kapasitesini geliştirir.

Basso

BASSO özel olarak seçilmiş bitkilerden elden edilen organik maddelerle formüle edilen bir üründür. Olumsuz koşullarda bitkilerin yeşil aksamında ve meyveler üzerindeki gelişimi optimum koşullarda teşvik eder. Basso bitkilerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan bitkisel özlerin konsantrasyonundan sağlanan organik maddeler bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda bitkisel gelişim azot, potasyum, enzimler vitaminler, proteinler, betainler, aminoasitler gibi doğal katkılı biostimulantlar tarafından desteklenir. Basso azotun hızlı emiliminin gerektiği, maksimum vejetatif gelişimin devam ettiği, hastalıklara direnç sağlamak amacıyla, don ve dolu zararlarından koruma amacıyla kullanılabilir.

Basso’nun temel etkisi; yoğun olarak bitkisel üretim yapılan topraklarda meydana gelen organik madde eksikliğini gidererek toprak yapısını düzeltmek
olduğundan toprağa uygulanmalıdır. Toprak yapısını ve içeriğini geliştirmek suretiyle kök gelişimini sağlayarak, mikrobiyal döngüyü teşvik ederek ve besin emilimini arttırarak bitki metabolizması üzerinde maksimum etki sağlar.

Katon Plus

Katon Plus, bitki içinde potasyumun aktivitesini gerçekleştirmesini sağlarken, bitki içinde hareketli ve kolay alınabilir formuyla eşsiz bir potasyum kaynağıdır. Katon Plus, özellikle meyve kalitesini, şeker miktarını, renklenmeyi, olgunluğu, sıklığı ve raf ömrünü arttırır. Bitki tarafından potasyum alımının güç olduğu stres koşullarında (ekstrem iklim koşulları, tuzluluk, kuraklık vb.) ve mikroorganizmalar tarafından meydana gelebilecek hasarlara karşı bitkinin doğal savunma mekanizmasını güçlendirmek için Katon Plus kullanımı önerilir. Potasyum bitkide olgunlaşmayı sağlayan enzimatik reaksiyonun aşlamasından direkt olarak sorumludur. Ürün kükürt içermemektedir.

Perla Cal

Kalsiyum (Ca) eksikliği bitkinin gelişim sürecinde ve yetiştirme ortamında yeterince kalsiyumun bulunmamasından kaynaklanarak bitki için hayati sorunlar teşkil eden bir durumdur. Bitki bünyesinde kalsiyumun hareketliliği oldukça kısıtlı olduğu için meyvelerde eksiklik sıklıkla görülmektedir. Bunun nedenleri; kalsiyumunun bitki bünyesindeki taşınım problemleri, sulamada meydana gelen sıkıntılar veya potaslı ve azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanımı olarak sıralanabilir.Bu gibi durumlarda meydana gelen acı çürüklük, çiçek burnu çürüklüğü, kök ve meyve içi çürüklükleri gibi direkt verime etki eden olumsuz durumlar görülebilmektedir. Bu gibi olumsuz şartlarda uygun bir sulama programı ile birlikte Perla Cal Plus uygulanması ile bitkinin ihtiyaç duyduğu kalsiyumun optimum şartlarda alımı sağlanmış olur. İçeriğinde bulunan Bor, diğer alternatiflere göre kalsiyumun alımını en kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmiş olur.

Perla Combi

Perla Combi, bitki gelişim döneminde ihtiyaç duyulan mikrobesinlerin eksikliği esnasında meydana gelen arazların giderilmesi için dengeli bir şekilde kombine edilmiş toz bir formulasyondur. EDTA ile şelatlanmış mikro besin maddeleri ile bitkinin hızlı ve kolay bir şekilde besin elementlerini alması sağlanmış olur. Böylece bitkide görülen arazlar giderilerek yeşil aksam ve generatif gelişim optimum düzeyde sağlanarak yüksek kaliteli mahsül elde edilir.

Perla Cu

Perla Cu, bakır bazlı yaprak ve kök tarafından etkin alınabilme özelliği ile karakterize bir üründür. Kaliteli bir bakır kaynağı, bakır eksikliğinin giderilmesi ve düzeltilmesinde kullanılır. Alternaria, Monilia, Repilo, Botritis gibi dikkate değer mantari ve bakteriyel hastalıkların giderilmesinde kullanılır. Mantarların gelişim döneminde meydana gelen metabolik prosesi inaktive ederek mantar sporlarının çimlenmesini engeller ve algasit etki göstererek bitki gelişimi ve hastalık fatörlerini kontrol altına almış olur.

Perla Ferro

MEYVELER: Üzüm, Narenciye 250-300 gr/da, Kivi 250 gr/da Elma, Armut 300 gr/da
SEBZELER: Açık Tarla Sebzeler 250gr/da
ÇİÇEKLER: Gül, Karanfil, Gerbera, 250 gr/da
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ: Şeker Pancarı. Patates, Mısır vs. 2-2,5 Kg/da
* ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
* SADECE GEREKLi OLAN YERLERDE KULLANINIZ!

Perla Mn-Zn

Perla Mn-Zn, özellikle mangan ve çinko eksikliklerinin görüldüğü alanlarda yapraktan ve sulama suyu ile verilmek üzere tasarlanmış bir üründür. Her iki elementin alımında yaşanan ve bu elementlerin eksikliği nedeniyle meydana gelen problemlerin kontrol altında tutularak giderilmesi için mükemmel bir kaynaktır. Bitkinin gelişimi için temel besin elementlerinden olan mangan ve çinkonun eksiklikleri giderilerek bitkinin gelişimi optimum seviyelerde sağlanır. Manganın temel görevleri; bitkinin solunumunda katalizör olarak görev yapar. Azot metabolizmasında görev alır. Fotosentezi arttırır. Eksikliği görüldüğünde kısa boğum araları meydana gelir. Çiçek oluşumu azalarak köklerde kısalma ve ifrazalar oluşur.

Çinkonun temel görevleri; bitki gelişiminde önemli etkileri olan protein ve peptit sentezinde görev almasıdır. Sitoplazma yapısını korur, bitkinin soğuğa dayanımını arttırarak, sürgün gelişimini destekler, eksikliğinde yapraklarda rozetleşme, boğum aralarında uzama, tomurcuk sayısında azalma görülür.

Perla NP-ZN

Perla NP-Zn , yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür.Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca, köklenme,çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur. Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara (meyveler,tohumlar,kökler) taşınması kolaylaştırılır. Nişasta ve şeker oluşumu, tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararlanmaların azalmasına katkı verir. Fosfor, doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder. Bu sayede, bitkinin iklim değişimlerinden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur. İçeriğinde bulunan çinko ile bitkinin temel ihtiyaçları için gerekli olan enzimatik sentez teşvik edilerek verimde artış sağlanmış olur.

Perla Phos

Perla Phos, yüksek miktarda fosfor ve potasyum içeren bir üründür. Tüm ürün gruplarında ve her üretim döneminde kullanım için uygundur. Köklenme, Çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma esnasında fosfor ve potasyumun bitkide depo organlara (kökler,meyve, tohum) yüksek oranda ve hızlı bir şekilde taşınımını gerçekleştirir. Ayrıca bünyesinde bulunan phytoalexinler sayesinde bitkinin savunma mekanizmasını güçlendirerek, hastalıklara ve stres koşullarına dayanımını arttırır.

Perla Seefeed

Perla Seafeed, Ascophyllum Nodosum bitkisinin % 100 özü ile formüle edilmiştir. Sitokinin, giberellin, auxin gibi bitki enzimlerinin aktif kaynağıdır. Makro ve mikro elementlerinin katkısıyla stres altında bulunan bitkilerin gelişiminin aksamadan devamını sağlar. Ayrıca bitkinin sistematik olarak dayanıklılığını arttırarak pestisitlerin daha etkin olmasına olanak sağlar.

Perla Start

Perla Start , yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür. Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca, köklenme, çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur. Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara meyveler,tohumlar,kökler) taşınması kolaylaştırılır. Nişasta ve şeker oluşumu, tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararlanmaların azalmasına katkı sağlar. Fosfor, doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder. Bu sayede, bitkinin iklim değişimlerinden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur.