ARGENTA PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Toplam Organik Madde %39
Organik Karbon %17
Organik Azot %2
Toplam Serbest Aminoasitler %3
pH 4-6

Açıklama

ARGENTA PLUS, bitkinin yeşil aksamını gelişmek ve büyütmek için teşvik eden, özel olarak seçilmiş bitkisel aminoasitlerden oluşan olumsuz koşullarda optimum gelişme sağlayan organik bir gübredir. ARGENTA PLUS, ürün kalitesi ve toprak yapısına etki eden çift mekanizmaya sahip bir üründür.

Argenta Plus, stres şartları altında bulunan bitkinin dayanım mekanizmasını arttırdığı gibi metabolik ve enzimatik aktiviteyi ve hücre bölünmesini teşvik edecek olan bir aminogram ile yüksek oranlarda serbest L-Aminoasitler içermektedir. Stres koşulları; hava şartları, hassas fenolojik gelişim süreci, ilaç zararlanmaları gibi çeşitli nedenlerden meydana gelebilir. Amino asitler ve polisakkaritler, ürünün yapısal formasyonunu (selüloz) ve enerji depolama kapasitesini geliştirir.

Argenta Plus; bitkide sıvı kaybının önlenmesi, katyon değişim kapasitesi, havalanma, daha az gübre ihtiyacı, gibi faktörlerin teşvik edilerek toprak yapısının güçlenmesini sağlayan Fulvik-humik asitleri ve organik maddeleri içeren bir bitki gelişim düzenleyicisidir. Tüm bu aktiviteler, yapraktan uygulamalar ve özellikle kök sisteminin gelişimini direkt olarak etkileyecek olan toprağın yapısını iyileştirmek için kullanılacak olan Argenta Plus’ı özel bir ürün haline getirmektedir.

Argenta Plus; içeriğindeki bileşiklerin zenginliği ve çeşitliliğinden dolayı farklı ve eşsiz bir üründür.

Argenta Plus’ın kullanım amacı; ürün gelişimini güçlendirmek ve böylece üretim kalitesini ve miktarını arttırmaktır.

Argenta Plus; dikimden hasada kadar her türlü bitki üzerinde ve üretimin her safhasında kullanılabilir.

 

KULLANIM TABLOSU

ÜRÜNLER DOZAJ (YAPRAKTAN) UYGULAMA DÖNEMİ
Açık tarla sebzeleri 150-200 cc/100Lt. Her türlü ürün grubunda köklenme döneminden hasata kadar kullanımı tavsiye edilir. Tomurcuklanma döneminden meyve olgunlaşma dönemine kadar özellikle soğuk ve stresli dönemlerde 3-6 uygulama yapılması tavsiye edilir.
Sera sebzeleri 100-150 cc/100Lt.
Narenciye, meyve ağaçları 200-250 cc/100Lt.
Endüstriyel ürünler, buğday, pamuk, mısır, patates, ayçiçeği 200-250 cc/100Lt.
Bağ, kavun, karpuz, çilek 150-200 cc/100Lt.
Süs bitkileri, kesme çiçekler 100-150 cc/100Lt.
Taban uygulaması: Vejetatif gelişim döneminden olgunlaşma dönemine kadar 1-2 Lt./Da. 3-4 uygulama